Site Overlay

Giá vật tư thạch cao

CỬA HÀNG THẠCH CAO – HÀ THÀNH

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THẠCH CAO MỚI NHẤT 2022

STT

TÊN HÀNG HÓA

QUY CÁCH

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ 

KHÔNG (VAT)

ĐƠN GIÁ

CÓ (VAT)

A

TẤM TRẦN THẠCH CAO & TẤM CHỊU NƯỚC

I

TẤM THẠCH CAO

1

Tấm thạch cao Tafo

1220 x 2440 x 9 mm

Tấm

88.000 đ

91.000 đ

2

Tấm thach cao Knauf

1220 x 2440 x 9 mm

Tấm

94.000 đ

97.000 đ

3


Tam thach cao Yoshino

1220 x 2440 x 9 mm

Tấm

95.000 đ

98.000 đ

4

Tấm thạch cao Gyproc 9mm

1220 x 2440 x 9 mm

Tấm

103.000 đ

105.000 đ

5

Tấm thạch cao 12 ly 5 Gyproc

1220 x 2440 x 12.5 mm

Tấm

170.000 đ

175.000 đ

6

Tấm thạch cao chịu ẩm Gyproc

1220 x 2440 x 9 mm

Tấm

150.000 đ

155.000 đ

II

TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ

1

Tấm thả Zinca_Đức Nam

605 x 605 x 9mm

Tấm

15.000 đ

15.500 đ

2

Tấm thả Vĩnh Tường

605 x 605 x 9mm

Tấm

23.500 đ

24.500 đ

3

Tấm thả nhựa Á Đông

605 x 605 x 9mm

Tấm

23.500 đ

24.500 đ

4

Tấm thả chịu nước Hà Nội

605 x 605 x 9mm

Tấm

19.000 đ

20.000 đ

5

Tấm thả chịu nước Vĩnh Tường

605 x 605 x 9mm

Tấm

23.500 đ

24.500 đ

III

TẤM CHỊU NƯỚC DURAFLEX

1


Tấm dura flex 4,5 mm

1220×2440 x 4,5mm

Tấm

155.000 đ

160.000 đ

2

Tấm dura flex 6 mm

1220×2440 x 6mm

Tấm

215.000 đ

222.000 đ

3

Tấm dura flex 8 mm

1220×2440 x 8mm

Tấm

315.000 đ

325.000 đ

4

Tấm dura flex 10 mm

1220×2440 x 10mm

Tấm

415.000 đ

428.000 đ

5

Tấm dura flex 12 mm

1220×2440 x 12mm

Tấm

460.000 đ

474.000 đ

6

Tấm dura flex 16 mm

1220×2440 x 16mm

Tấm

580.000 đ

598.000 đ

7

Tấm dura flex 18 mm

1220×2440 x 18mm

Tấm

630.000 đ

650.000 đ

8

Tấm dura flex 20 mm

1220×2440 x 20mm

Tấm

680.000 đ

700.000 đ

B

KHUNG XƯƠNG TRẦN & VÁCH NGĂN

I

KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG

I.1

KHUNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG BASI

1

Xương cá VTC3050 BASI

27×25 x 3660mm

Thanh

72.500 đ

75.000 đ

Xương cá VTC3050 BASI

27×25 x 3000mm

Thanh

60.000 đ

62.000 đ

2

U gai VTC 4000 BASI

14×35 x 4000mm

Thanh

42.500 đ

44.000 đ

U gai VTC 3000 B

14×35 x 3000mm

Thanh

32.000 đ

33.000 đ

3

V tôn VTC 20/22 M

20×21 x 4000mm

Thanh

21.000 đ

22.000 đ

V tôn VTC 20/22 M

20×21 x 3000mm

Thanh

16.000 đ

16.500 đ

I.2

KHUNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG EKO

1

Xương cá VTC3050M

27×25 x 3660mm

Thanh

62.500 đ

64.500 đ

Xương cá VTC3050M

27×25 x 3000mm

Thanh

52.000 đ

54.000 đ

2

U gai VTC 4000M

14×35 x 4000mm

Thanh

36.000 đ

37.500 đ

U gai VTC 3000M

14×35 x 3000mm

Thanh

27.000 đ

28.000 đ

3

V tôn VTC 20/22M

20×21 x 4000mm

Thanh

21.000 đ

22.000 đ

V tôn VTC 20/22M

20×21 x 3000mm

Thanh

16.000 đ

16.500 đ

II

KHUNG XƯƠNG HÀ NỘI

II.1

KHUNG TRẦN CHÌM

1

Xương cá vàng 3.6m

Thanh

36.000 đ

37.500 đ

Xương cá vàng 3m

Thanh

31.000 đ

32.000 đ

2

U gai vàng 4m

Thanh

25.000 đ

26.000 đ

U gai vàng 3m

Thanh

19.000 đ

20.000 đ

3

Vt vàng 3.6m

Thanh

15.000 đ

15.500 đ


Vt vàng 3m

Thanh

12.000 đ

12.500 đ

II.2

KHUNG XƯƠNG TRẦN THẢ HÀ NỘI TRẮNG

1

T3,6 _ trắng

38×24 x 3660mm

Thanh

35.000 đ


36.000 đ

2

T1,2 _ trắng

28×24 x 1220mm

Thanh

11.000 đ

11.500 đ

3

T0,6 _ trắng

28×24 x 610mm

Thanh

6.500 đ

7.000 đ

4

V sơn

24×24 x 3660mm

Thanh

19.000 đ

20.000 đ

II.3

KHUNG XƯƠNG TRẦN THẢ HÀ NỘI VÀNG

1

T3,6 _ vàng

38×24 x 3660mm

Thanh

45.000 đ

46.500 đ

2

T1,2 _ vàng

28×24 x 1220mm

Thanh

12.000 đ

12.500 đ

3

T0,6 _ vàng

28×24 x 610mm

Thanh

7.500 đ

8.000 đ

4

V sơn

24×24 x 3660mm

Thanh

19.000 đ

20.000 đ

II.4

KHUNG VÁCH NGĂN

1

Khung vách Đứng 51 Hà nộ

28×50 x 3000mm

Thanh

33.000 đ

34.000 đ

2

Khung Vách nằm 52 Hà Nội

28×51 x 3000mm

Thanh

30.000 đ

31.000 đ

3

Khung vách Đứng 63Hà nội

28×65 x 3000mm

Thanh

39.000 đ

40.500 đ

4

Khung Vách nằm 64 Hà Nội

28×66 x 3000mm

Thanh

36.000 đ

37.500 đ

5

Khung vách Đứng 75 Hà nộ

28×75 x 3000mm

Thanh

42.000 đ

43.500 đ

6

Khung Vách nằm 76 Hà Nội

28×76 x 3000mm

Thanh

39.000 đ

40.500 đ

Tổng kho thạch cao Hà Thành

Địa chỉ: 187 Đường 72, La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Điện Thoại: 0917 543 991 / 0986 867 001

3 thoughts on “Giá vật tư thạch cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917543991